search-web

pondělí 1. leden 1990

FotoFotoFotoFotoFotoFoto
01/01/90 Porada o návštěvě ND
0:00
0:00

Porada ke slavnostnímu představení Libuše v Národním divadle (Havel, Hanzel, Bok, Skalník, Oslzlý)
0:00 protokolární organizace příjezdu a vstupu na představení opery Libuše v Národním divadle / 3:50 osobní propustky VH a poděkování za blahopřání ke zvolení a k novému roku / 6:55 návrh Federálnímu shromáždění na změnu názvu republiky a státních symbolů / 9:30 pokračování porady na různá témata / 11:25 změny mobiliáře prezidentské pracovny KPR, nábytek, obrazy, nové knihy

01/01/90 Porada k cestě do NDR a SRN
0:00
0:00

Příprava na cestu do NDR a NSR v bytě na Nábřeží / 0:00 téma odsunu sudetských Němců a formulace československého stanoviska, odmítnutí změny hranic, smlouva s Německem (Havel, Diestbier) / 6:50 dopis Richardu von Weizsäckerovi z listopadu 1989 (Havel) / 8:55 formulování postoje k Německu a debata o případné omluvě za odsun sudetských Němců František Černý) / 11:30 odmítnutí zásady kolektivní viny (Tigrid, Havel) / 12:25 příprava cesty, program, úskalí formulace československého postoje (M.Palouš) / 15:40 možnost ustavení mezinárodní nezávislé komise (Havel, Dienstbier, Tigrid, Kriseová, Černý) / 18:40 odmítnutí vyjadřovat se k předvolební situaci v SRN a formulace odpovědi na otázku, proč první cesta vede do NDR a NSR (Havel, Kohout, Tigrid, M.Palouš) / 23:05 postoj ke jednocení Německa (Havel, M.Palouš) / 25:30 organizační debata o nadcházející cestě / 26:05 variace na slogan JFK "Jsem Berlíňan" (Kohout, Havel, Hanzel) / 27:30 podklad k cestě (M. Palouš, Havel) / 28:50 program a debata o bilaterálních setkáních (M.Palouš, Havel, Dienstbier, Vondra, Kriseová, Tigrid, Kohout)

Do bytu Havlových na nábřeží přišli ráno prezidentovi popřát k Novému roku kominičtí učňové.

Stávající pracovníci prezidentské kanceláře se už dostatečně zmobilizovali, takže úřad byl v den státního svátku v plném provozu. Na Hradě měl prezident malou poradu s nejbližšími spolupracovníky. Kromě jiného se probral průběh slavnostního představení opery Bedřicha Smetany Libuše a příchodů do divadla. Celou záležitost jsem o několik dní dříve domlouval s Marií Hradeckou, tajemnicí dočasného ředitele Národního divadla Ivo Žídka. Divadlo toto představení na počest nově zvoleného prezidenta republiky samo nabídlo, ovšem kdo má být v hledišti, to byl trochu oříšek. Existovaly dvě možnosti: buď tzv. velký protokol, to jest celé divadlo vyhrazené pouze pro pozvané hosty, nebo malý protokol, tedy rezervovat pouze část sedadel a zbytek dát do prodeje. Vybrali jsme druhou možnost. Výsledný „zasedací pořádek“, tedy konkrétní obsazení lóží naleznete jako kopii mých poznámek v obrazové dokumentaci, kde je rovněž ručně psaná pozvánka na představení i s pozváním do prezidentského salonku o první přestávce.

Odpoledne po vysílání prezidentova projevu v Československé televizi se konala na nábřeží porada k návštěvě obou částí Německa. Kromě prezidenta a mne se jí účastnili ministr zahraničí Jiří Dienstbier, spisovatel Pavel Kohout, který žil poté, co emigroval, ve Vídni, šéfredaktor Svědectví Pavel Tigrid a vedoucí zahraničního oddělení OF Martin Palouš. Průběh porady je součástí přiložené zvukové dokumentace.

Večer v Národním divadle jsem čekal s prezidentem a jeho manželkou v prezidentském salonku na pokyn, kdy má Václav Havel s Olgou vkročit do prezidentské lóže. Zazněly prezidentské fanfáry a Václav bez pokynu vyrazil. Za ním Olga. Všichni v divadle stáli a prezidentovi nezbylo než vyčkat vstoje, až fanfáry doznějí. Ozval se potlesk, lidé se usadili a dirigent Zdeněk Košler zvedl taktovku. Zazněly tytéž fanfáry, tentokrát už ovšem jako začátek Smetanovy opery.

O druhé přestávce se prezident setkal s přáteli v salonku. Olga Havlová se po anglicku vytratila a šla pěšky domů. Opera se jí zdála nekonečně dlouhá. Bylo jasné, že Olga zůstane svá a novým postavením se nenechá spoutat.

Zpět na začátek Předchozí záznam Následující záznam

Copyright © 2019 – 2024, Deník revoluce, Všechna práva vyhrazena |