search-web

sobota 9. prosinec 1989

09/12/89 Jednání V. Havla s ČSS, Sekretariát ÚV ČSS 1
0:00
0:00

Jednání Václava Havla s představiteli Československé strany socialistické, zprostředkované redaktorkou Svobodného slova Irenou Gerovou / 0:00 shrnutí postojů ČSS k vnitropolitické situaci a návrh vydávání textů VH (Kučera, Škoda, Havel) / 15:45 debata o kandidátech do nové federální vlády a termínu svobodných voleb (Havel, Kučera, Škoda, Hanzel)

Celkem 30:20 min

09/12/89 Jednání V. Havla s ČSS, Sekretariát ÚV ČSS 2
0:00
0:00

Pokračování jednání Václava Havla s představiteli Československé strany socialistické, zprostředkovaného redaktorkou Svobodného slova Irenou Gerovou / 0:00 sled dalších ústavních kroků (Havel, Kučera, Škoda) / 7:15 nový volební zákon (Havel, Kučera) / 12:40 obměna parlamentu, aktuální změny zákonů a nová ústava (Kučera, Křeček) / 17:55 abdikace Gustáva Husáka a volba nového prezidenta republiky (Havel, Kučera, Škoda)

Celkem 26:50 min

09/12/89 Porada OF-VPN, Aurora 1
0:00
0:00

Interní porada KC OF a zástupců VPN před jednáním s designovaným premiérem Mariánem Čalfou / obsazení nové federální vlády a zřízení ministerstva bez portfeje pro vědu nebo ekologii (Havel, Rychetský, Kusý, Klaus, Dlouhý, Jičínský, I.M.Havel, Benda, Oslzlý, Dymáček, Palouš)

Celkem 19:00 min

09/12/89 Porada OF-VPN, Aurora 2
0:00
0:00

Pokračování interní porady KC OF a zástupců VPN před jednáním s designovaným premiérem Mariánem Čalfou / 0:00 obsazení nové federální vlády a zřízení ministerstva bez portfeje ekologii (Čarnogurský, Benda, Jičínský, Oslzlý, Vondra, Rychetský) / 7:15 návrh na koordinaci legislativní činnosti (Rychetský) a následná debata o podpoře kandidátů ČSS (Havel, Jičínský) / 13:25 informace o setkání s poradci Mariána Čalfy (Kocáb) a následná debata / 25:25 další informace o setkání s poradci Mariána Čalfy (Kocáb) / 26:20 padesát tisíc růží od portugalského prezidenta Jorgeho Sampaia (Palouš, Havel) / 28:40 návrat k debatě o setkání M. Kocába s poradci M. Čalfy a strategii kandidatury Václava Havla na prezidenta republiky (Rychetský, Palouš, Benda, Pithart, I.M.Havel, Černý, Hanzel, Oslzlý, Hradílek, Havel)

Celkem 45:45 min

09/12/89 Porada OF-VPN, Aurora 3
0:00
0:00

Pokračování interní porady KC OF a zástupců VPN před jednáním s designovaným premiérem Mariánem Čalfou / soupis navrhovaných ministrů do nové federální vlády (Havel, Vondra, Klaus, Kocáb, Dlouhý, Křižan)

Celkem 31:05 min

09/12/89 Porada OF-VPN, Aurora 4
0:00
0:00

Pokračování interní porady KC OF a zástupců VPN před jednáním s designovaným premiérem Mariánem Čalfou / 0:00 debata o novém prezidentu republiky (Havel, Hanzel, Vondra, Křižan) / 8:35 informace o telefonátu Václava Havla s Jánem Budajem, časovém omezení mandátu nově zvoleného prezidenta republiky (Havel) a následná debata o postojích Obrody (Havel, Palouš, Vondra, Pithart) / 22:35 příprava na jednání pléna KC OF (Havel) / 27:00  dvě části delegace pro jednání s Mariánem Čalfou (Havel)

Celkem 31:05 min

09/12/89 Porada OF-VPN, Aurora 5
0:00
0:00

Pokračování interní porady KC OF a zástupců VPN před jednáním s designovaným premiérem Mariánem Čalfou / 0:00 příprava na jednání s Mariánem Čalfou (Havel) / 3:00 informace Richarda Sachera o jednání Mariána Čalfy s ČSL (Sacher, Havel, Vondra, Křižan, Palouš) / 17:10 shrnutí podmínek OF a VPN pro jednání s Mariánem Čalfou (Pithart, Havel, Křižan, Dlouhý, Vondra, Komárek) a pořadí řečníků na jednání (Havel, Křižan)

Celkem 26:20 min

09/12/89 Jednání OF-VPN s M. Čalfou, Úřad vlády ČSSR 1-1
0:00
0:00

Jednání delegace OF-VPN vedené Václavem Havlem s designovaným premiérem Mariánem Čalfou / 0:00 úvodní slovo Mariána Čalfy / 12:55 úvodní slovo Václava Havla / 19:25 postoj studentů (Pánek) / 21:05 téma hospodářství (Komárek) / 27:45 návrhy OF-VPN na obsazení míst v nové federální vládě (Pithart, Havel, Čalfa)

Celkem 46:05 min

Delegace předsedy vlády ČSSR

 • MARIÁN ČALFA, designovaný předseda vlády ČSSR
 • JIŘÍ STADLER, vedoucí sekretariátu předsedy vlády ČSSR
 • IVAN PRŮŠA, poradce předsedy vlády ČSSR
 • VÁCLAV SOUKUP, ředitel odboru protokolárního a zahraničních věcí předsednictva vlády ČSSR

Delegace KC OF a KV VPN

 • VÁCLAV HAVEL, spisovatel a dramatik
 • PETR PITHART, politolog a historik
 • SAŠA VONDRA, geograf, mluvčí Charty 77
 • JIŘÍ KŘIŽAN, scénárista
 • RADIM PALOUŠ, katolický filozof
 • JÁN ČARNOGURSKÝ, právník – obhájce
 • VALTR KOMÁREK, ředitel Prognostického ústavu ČSAV
 • JAROSLAV ŠABATA, politolog
 • ŠIMON PÁNEK, student
 • MICHAEL KOCÁB, rockový hudebník
 • VLADIMÍR HANZEL, hudební publicista
 • STANISLAV MILOTA, kameraman
09/12/89 Jednání OF-VPN s M. Čalfou, Úřad vlády ČSSR 1-2
0:00
0:00

Pokračování jednání delegace OF-VPN vedené Václavem Havlem s designovaným premiérem Mariánem Čalfou / 0:00 pokračování úvodního seznámení (Palouš, Čalfa) / 4:00 jednání o obsazení konkrétních ministerských postů (Čalfa, Komárek, Havel, Palouš, Komárek, Čarnogurský)

Celkem 46:00 min

09/12/89 Jednání OF-VPN s M. Čalfou, Úřad vlády ČSSR 1-3
0:00
0:00

Pokračování jednání delegace OF-VPN vedené Václavem Havlem s designovaným premiérem Mariánem Čalfou / 0:00 pokračování jednání o obsazení konkrétních ministerských postů (Čalfa, Komárek, Havel, Pithart, Pánek) / 12:25 paritní zastoupení národů a menšin ve federální vládě (Čarnogurský, Čalfa, Havel, Pithart, Palouš) / 36:00 rekapitulace obsazení míst v nové federální vládě (Havel, Čalfa) / 37:45 požadavek Obrody na vstup Čestmíra Císaře do nové federální vlády a jeho odmítnutí OF-VPN (Čalfa, Havel, Pánek, Šabata)

Celkem 45:50 min

09/12/89 Jednání OF-VPN s M. Čalfou, Úřad vlády ČSSR 1-4
0:00
0:00

Pokračování jednání delegace OF-VPN vedené Václavem Havlem s designovaným premiérem Mariánem Čalfou / 0:00 požadavek Obrody na vstup Čestmíra Císaře do nové federální vlády a jeho odmítnutí OF-VPN (Havel, Čalfa, Šabata, Palouš, Vondra) / 10:00 vstup Miroslava Kusého do nové federální vlády a další obsazení míst (Havel, Pithart, Čalfa, Křižan, Čarnogurský, Šabata) / 21:30 obsazení postu ministra vnitra Richardem Sacherem (Čalfa, Havel, Kocáb, Komárek, Čarnogurský, Pánek, Šabata)

Celkem 45:55 min

09/12/89 Jednání OF-VPN s M. Čalfou, Úřad vlády ČSSR 1-5
0:00
0:00

Pokračování jednání delegace OF-VPN vedené Václavem Havlem s designovaným premiérem Mariánem Čalfou / 0:00 obsazení postu ministra vnitra Richardem Sacherem, řízení Státní bezpečnosti a možnost kolektivního řízení ministerstva vnitra (Čalfa, Havel, Čarnogurský, Pánek, Komárek, Pithart) / 25:25 shrnutí návrhů na obsazení míst v nové federální vládě / 37:45 postup dalších kroků (Havel, Čalfa)

Celkem 46:00 min

09/12/89 Tisková konference, Úřad vlády ČSSR
0:00
0:00

0:00-9:00 úvodní slovo designovaného federálního premiéra Mariána Čalfy a zástupců rozhodujících politických sil: Václav Havel a Ján Čarnogurský, OF-VPN; Bohuslav Kučera, ČSS; Vasil Mohorita, KSČ; Richard, Sacher, ČSL; moderátor Miroslav Pavel / 9:00 obsazení míst v nové federální vládě (Čalfa) a následná vystoupení zástupců politických a společenských sil (Čarnogurský, Trokan, Škoda, Pánek, Svoboda, Ulčák, Čalfa, Havel, Kučera)

Celkem 40:50 min

Delegace předsedy vlády ČSSR

 • MARIÁN ČALFA, designovaný předseda vlády ČSSR
 • MIROSLAV PAVEL, ústřední ředitel Československé televize
 • BOHUSLAV KUČERA, předsedající shromáždění politických stran a organizací Národní fronty ČSSR; Čs. strana socialistická
 • VASIL MOHORITA, KSČ
 • RICHARD SACHER, BOHUMIL SVOBODA, Československá strana lidová
 • JAN ŠKODA, Československá strana socialistická
 • JURAJ TROKAN, ALEXANDER KYSUCKÝ, Strana slovenskej obrody (Demokratická strana
 • EMIL KUCHAROVIC, Strana slobody
 • MARTIN ULČÁK, ÚV SSM
 • JOSEF KREJČÍ, sekretariát ÚV NF ČSSR

Delegace KC OF a KV VPN

 • VÁCLAV HAVEL, spisovatel a dramatik
 • PETR PITHART, politolog a historik
 • SAŠA VONDRA, geograf, mluvčí Charty 77
 • JIŘÍ KŘIŽAN, scénárista
 • RADIM PALOUŠ, katolický filozof
 • JÁN ČARNOGURSKÝ, právník – obhájce
 • VALTR KOMÁREK, ředitel Prognostického ústavu ČSAV
 • JAROSLAV ŠABATA, politolog
 • ŠIMON PÁNEK, student
 • MICHAEL KOCÁB, rockový hudebník
 • PAVEL RYCHETSKÝ, právník
 • VLADIMÍR HANZEL, hudební publicista
 • JIŘÍ DIENSTBIER, VLADIMÍR DLOUHÝ, VÁCLAV KLAUS, MIROSLAV KUSÝ a PETR MILLER, navržení členové vlády, doporučení KC OF a KV VPN
09/12/89 Porada OF-VPN, Aurora 6
0:00
0:00

Interní jednání KC OF a zástupců VPN o nové federální vládě Mariána Čalfy, moderuje Radim Palouš / 0:25 informace o obsazení vlády Mariána Čalfy (Vondra, Palouš, Havel) / 10:25 možnost zřízení nového ministerstva národnostních menšin (Čarnogurský) / 18:00 ekonomické úkoly vlády (Komárek) / 22:45 diskuse o zejména ekonomických úkolech (Komárek, Klaus, Ruml, Havel, Miller, Skalník, Vondra, Klaus)

Celkem 45:25 min

09/12/89 Porada OF-VPN, Aurora 7
0:00
0:00

Pokračování interního jednání KC OF a zástupců VPN o nové federální vládě Mariána Čalfy, moderuje Radim Palouš / 0:00 pokračování diskuse o zejména ekonomických úkolech (Čarnogurský, Gabal, Komárek, Křižan, Klaus, Kantůrek) / 5:00 generální stávka (Havel, Ruml, Hradílek, Bergman) / 8:50 organizační pokyny (Palouš)

Celkem 10:25 min

Marián Čalfa od rána postupně jednal se všemi složkami „kulatého stolu“. OF a VPN tuto sérii uzavíraly. Toto závěrečné jednání začalo v 17.00 a trvalo přes čtyři hodiny. Čalfa vyhověl téměř všem požadavkům OF a VPN, pouze s dvěma výjimkami. Odmítl návrh na funkci ministra pro národnostní menšiny a na obsazení křesla ministra vnitra ústředním tajemníkem lidové strany Richardem Sachrem. V prvním případě proto, že navrhovaný člen vlády byl Miklós Duray, Slovák maďarské národnosti, což by podle Čalfy mohlo vzbudit na Slovensku národnostní vášně, v druhém se mu evidentně nechtělo šťouchat do vosího hnízda ministerstva vnitra, kterého se, jak se nyní ukázalo, obávali nejen disidenti, ale i vládnoucí prominenti. Považoval za potřebné činnost Státní bezpečnosti nejdříve zmapovat a porozumět jí. Doslova řekl: „Ja by som to uchopil, ktoré štruktúry sú civilné, necháme tam námestníka, nech funguje, čo potrebujeme mať pod kontrolou, dostaneme pod nejakú kontrolu, premeníme, a potom namenujeme ministra vnitra...“

Po delší debatě přistoupil na to, že ministerstvo vnitra bude řídit triumvirát: premiér, jeho první náměstek Valtr Komárek a ministr bez portfeje Richard Sachr. Bezprostředně po skončení separátních jednání usedly všechny jednající strany společně, aby veřejně vyhlásily složení „vlády národního porozumění“. V následujícím neveřejném jednání se jednotliví účastníci vyjádřili k výsledkům. Až na dvě malé slovenské strany projevili všichni zúčastnění spokojenost.

Zpět na začátek Předchozí záznam Následující záznam

Copyright © 2019 – 2024, Deník revoluce, Všechna práva vyhrazena |