search-web

čtvrtek 7. prosinec 1989

FotoFotoFotoFotoFoto
07/12/89 Porada KC OF, Aurora 1
0:00
0:00

Pokračování interní porady akční skupiny Krizového štábu Koordinačního centra OF / 0:00 organizační debata (Havel, Palouš) / 2:00 hlavní požadavky na novou federální vládu a projednávání dalších variant postupu (Havel, Pospíchal, Benda, Battěk, Černý a další) / 20:15 průzkumy podpory osobností na prezidenta republiky a debata o dalších krocích Ladislava Adamce (Miller, Battěk, Havel a další) / (30.000 dotázaných, 86,3 % nevědělo, 11 % Alexander Dubček, 7,85 % Valtr Komárek, 1,39 % Ladislav Adamec, 1,01 % Václav Havel, 1 % Čestmír Císař) / 32:20 postoj k různým variantám nové federální vlády a debata o možných kandidátech na prezidenta a federálního premiéra (Benda, Havel, Miller, Kantůrek a další)

Celkem 46:15 min

07/12/89 Porada KC OF, Aurora 2
0:00
0:00

Pokračování interní porady akční skupiny Krizového štábu Koordinačního centra OF / 0:00 informace o telefonátu s Urbanem (Klaus) a     pokračování debaty o nové federální vládě (Havel, Dienstbier, Hanzel) / 9:25 situace v místních Občanských fórech na Praze 5 a Praze 10 (?, Havel) / 13:10 zahraniční  kontakty - NDR, Maďarsko (?, Klaus) a následná debata o prohlášení OF (Rychetský, Havel) / 20:00 příprava na televizní kulatý stůl (Havel) / 26:05 situace na venkově (Havel) / 32:20 objekty, v nichž působí OF a zvyšující se nároky na ně /  35:50 informace o jednání s ministrem obrany Miroslavem Vackem (Kocáb) / 36:45 debaty na různá témata

Celkem 46:10 min

07/12/89 Porada KC OF, Aurora 3
0:00
0:00

Pokračování interní porady akční skupiny Krizového štábu Koordinačního centra OF / 0:40 informace o jednání zástupců stran Národní fronty (Josef Krejčí, Havel) o demisi L. Adamce a jeho nominaci Mariána Čalfy na federálního premiéra

Celkem 11:30 min

07/12/89 Porada KC OF, Aurora 4
0:00
0:00

Pokračování interní porady akční skupiny Krizového štábu Koordinačního centra OF / 0:00 formulování stanoviska OF k sestavování nové federální vlády a k obsazení funkce prezidenta republiky po oznámení rezignace Ladislava Adamce (Havel, Rychetský, Kocáb, Jičínský, Křižan, Klaus, Štern, Palouš, Doležal, Oslzlý a další) / 33:35 informace o telefonátu s Mirem Kusým (VPN) a pokračování ve formulování stanoviska (Havel a další) / 39:50 návrh separátních jednání s ČSL a ČSS (Jičínský, Kučera, Havel, Trojan)

Celkem 44:50 min

07/12/89 Porada KC OF, Aurora 5
0:00
0:00

Pokračování interní porady akční skupiny Krizového štábu Koordinačního centra OF / 0:25 shrnutí stanoviska OF k sestavování nové federální vlády a k obsazení funkce prezidenta republiky po oznámení rezignace Ladislava Adamce (Havel)

Celkem 6:05 min

07/12/89 OF, M. Vacek, Obecní dům 1
0:00
0:00

Jednání delegace OF vedené Václavem Havlem s ministrem národní obrany Miroslavem Vackem / 6:10 úvodní slova (Havel, Vacek) / 12:15 volný přístup vojska k informacím o společenském dění (Masák, Vacek) / 20:05 stav stálé bojové pohotovosti armády a pohyby vojsk (Vacek) / 25:50 vyjasňování si stanovisek a překonávání vzájemné nedůvěry (Havel, Vacek, Křižan, Hanzel, Masák, Ducháček, Pohořal)

Delegace Federálního ministerstva národní obrany

  • genplk. MIROSLAV VACEK, ministr národní obrany ČSSR
  • genmjr. RUDOLF DUCHÁČEK, zástupce náčelníka generálního štábu
  • plk. STANISLAV POHOŘAL, tiskový mluvčí FMNO

Delegace KC OF

  • VÁCLAV HAVEL, spisovatel a dramatik
  • JIŘÍ KŘIŽAN, scénárista
  • MIROSLAV MASÁK, architekt
  • VLADIMÍR HANZEL, hudební publicista

Celkem 38:30 min

07/12/89 OF, M. Vacek, Obecní dům 2
0:00
0:00

Pokračování jednání delegace OF vedené Václavem Havlem s ministrem národní obrany Miroslavem Vackem / 0:00 stanovisko OF k perspektivnímu vystoupení Československa z Varšavského paktu (Havel, Vacek, Křižan, Ducháček) / 8:45 vznik OF v armádě, požadavky na zkrácení vojenské služby, zamezení stávek v armádě (Vacek) / 14:00 požadavek OF na zrušení hierarchické struktury KSČ v armádě (Havel, Vacek) / 20:15 domluva na stanovisku z jednání (Havel, Vacek, Pohořal, Hanzel) / 23:30 otázka budoucího ministra obrany v nové federální vládě (Havel, Vacek) / 33:05 odzbrojení Lidových milicí (Masák, Havel, Vacek, Křižan, Pohořal)

Cekem 45:50 min

07/12/89 OF, M. Vacek, Obecní dům 3
0:00
0:00

Záver jednání delegace OF vedené Václavem Havlem s ministrem národní obrany Miroslavem Vackem a formulace stanoviska z jednání (Pohořal, Vacek, Havel)

Celkem 2:30 min

07/12/89 Porada KC OF, Aurora 6
0:00
0:00

Informování Občanského fóra o jednání Národní fronty (zástupce ČSL, Havel) a organizační debata o dalším programu

Celkem 7:40 min

07/12/89 Tisková konference V. Havla, Laterna magika
0:00
0:00

Tisková konference Václava Havla moderuje Luboš Dobrovský

Celkem 39:30 min

Krizový štáb OF začal jednat krátce po osmé hodině ranní. Zabýval se turbulentní situací kolem předsedy vlády Adamce, který každý den měnil svá stanoviska, ačkoliv sám předešlého dne obvinil z takového jednání představitele OF.

Během dopoledne podal premiér Adamec do rukou prezidenta Husáka demisi a doporučil mu jako svého nástupce Mariána Čalfu. Poté seznámil se svým rozhodnutím Ústřední výbor Národní fronty, jehož dva představitelé – Josef Krejčí a Martin Ulčák – byli vysláni do KC OF, aby informovali o obsahu a průběhu Adamcova vystoupení v ústředí Národní fronty. Odešli s doporučením OF řešit nastalou situaci u „kulatého stolu“, tedy v jednání, kde zasednou kromě OF představitelé hlavních politických sil v zemi.

V podvečer jednala v salonku Cukrárna Obecního domu v Praze delegace KC OF s ministrem národní obrany Vackem, který ji ujistil, že armáda v žádném případě nebude zasahovat proti obyvatelstvu.

Večer se konala v Laterně magice tisková konference KC OF a poté tisková konference Václava Havla. Zde se Havel poprvé veřejně vyjádřil k možnosti kandidovat na funkci prezidenta republiky.

Toho dne se událo ještě mnohem víc. Kromě jiného Ústřední výbor KSČ vyloučil ze strany Miloše Jakeše a Miroslava Štěpána, vláda NDR zahájila oficiální jednání s opozičními silami sdruženými v hnutí Nové fórum a v Bulharsku zformovala opozice Svaz demokratických sil.

Zpět na začátek Předchozí záznam Následující záznam

Copyright © 2019 – 2024, Deník revoluce, Všechna práva vyhrazena |