search-web

neděle 3. prosinec 1989

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Na sovětské válečné lodi u Malty skončilo dvoudenní jednání prezidenta USA George Bushe s předsedou Nejvyššího sovětu SSSR Michailem Gorbačovem. Po pádu berlínské zdi začaly tát ledy i ve vztazích obou velmocí. „Opouštíme jednu epochu, studenou válku, a vstupujeme do nové epochy,“ shrnul výsledek jednání Gorbačov.

Premiér Adamec oznámil složení nové vlády, 15:5. Patnáct komunistů a pět nekomunistů. Takový poměr vzbudil vlnu všeobecné nespokojenosti. Studenti, kteří se jen o několik hodin dříve rozhodli ukončit stávku, respektive přejít ke stávkové pohotovosti, stávku obnovili.

Večer se konal ve Sportovní hale Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (dnes Tipsport Arena na Výstavišti Praha) Koncert pro všechny slušný lidi. Chystal se už před 17. listopadem pod názvem Koncert pro Kalifornii (měl být obdobou benefičních koncertů s výtěžkem pro zemětřesením postiženou Arménii pořádaných začátkem roku, tentokrát pro stejně postižený stát v USA). K účinkujícím se připojili jak nedávní exulanti Karel Kryl a Jaroslav Hutka, tak třeba Marta Kubišová či Psí vojáci. Během koncertu se na jevišti objevil i Václav Havel a přečetl text svého projevu, který měl připravený na další den.

Provolání Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu

Dnes, v neděli 3. prosince, dospěl velký společenský pohyb, jehož jsme všichni účastníky, k významnému bodu. Máme před sebou úkol zhodnotit to, co se stalo, a rozhodnout se, co bude dál.

Leccos důležitého se stalo. Komunistická strana byla z veřejně projevené vůle nás všech právně zbavena své vedoucí role. Parlamentní komise začala pracovat za účasti studentů. Významně se rozšířila svoboda slova.

Přesto roste v naší společnosti netrpělivost. Sílí pocit, že slova nejsou proměňována v činy rychlostí, kterou si doba žádá.

Víme, že nelze mít všechno najednou. Proč se ale formální zrušení vedoucí úlohy strany nepromítlo do složení federální vlády? Proč musí opět patnáct z dvaceti vládních funkcí patřit členům KSČ? Proč jiné strany Národní fronty jsou zastoupeny každá pouze jediným křeslem? Proč je ve vládě jen jedna žena? Nestraníků je přece v naší zemi nepoměrně více než straníků. A mezi členy KSČ je přece mnoho schopnějších lidí než ti, kteří jsou ve vládě!

V padesátých letech nebyla vedoucí role komunistické strany zakotvena v ústavě a dělo se, co se dělo. Z toho jasně plyne, že provolání a dokonce i ústavní změny samy o sobě nic nezaručují.

Koordinační centrum Občanského fóra a Koordinačný výbor Verejnosti proti násiliu se domnívají, že do příští neděle se musí stát víc. Změnu federální vlády nepovažujeme za ukončenou, a nové vládě proto nemůžeme dát zatím svou podporu.

Očekáváme, že do příští neděle bude její důkladná změna dokončena a že její personální složení bude odpovídat obecným zájmům a požadavkům. Chceme, aby ve vládě převažovali lidé mladí, čestní, nezkompromitovaní, odborně zdatní.

Očekáváme s napětím její programové prohlášení. Očekáváme, že se v něm vláda nedvojsmyslně přihlásí k úkolům, které před ní stojí, jako je záruka plné svobody projevu, zákonné zajištění práv shromažďovacího a spolčovacího, zrušení Lidových milicí a stranických organizací na pracovištích. Musí být zrušena nomenklatura na všech stupních a ve všech resortech. Vláda by měla okamžitě připravovat vládní návrh zákona, podle něhož by byl přebudován celý dosavadní systém státní správy. V dnešním systému se ani nejvzdělanější a nejchytřejší ministři nemohou dobře uplatnit.

Nestane-li se toto všechno, budeme se obávat, že vedoucí role strany byla zrušena jen na papíře.

Koordinační centrum Občanského fóra žádá předsedu vlády ČSR Františka Pitru, aby do konce týdne sestavil novou českou vládu. Ví, jaké lidi veřejnost chce, a Občanské fórum je schopno mu různé osoby doporučovat. Pět ministrů národní vlády, kteří se nejvíce zkompromitovali, nemohou v nové vládě být. Pan Pitra ví, proč jim lidé nevěří.

Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu požádaly pana prezidenta, aby do příští neděle – Dne lidských práv – propustil všechny politické vězně a aby uvolnil svou funkci. Pevně věříme, že pochopí naléhavost těchto kroků.

Vyzýváme všechny občany ve městech i na venkově, aby svou touhu po skutečných změnách a po zárukách, že budou trvalé, vyjádřili zesílenou stávkovou pohotovostí.

Upevňujte rychle strukturu a vzájemné propojení stávkových výborů, občanských fór, akčních výborů Verejnosti proti násiliu a dalších nezávislých iniciativ! Studentstvo a kulturní obec přerušily stávku a přešly k zesílené stávkové pohotovosti, jejíž smysl samy vysvětlily.

Nepochopí-li soudobá moc volání této chvíle, vyzveme k další manifestační generální stávce na pondělí 11. prosince. Po stávkách nikdo z nás netouží, ale je to zatím bohužel jediný způsob, jak mohou občané ukázat, co chtějí a že se už nikdy nenechají oklamat změnami jen kosmetickými.

Delegace Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu vedly intenzivní rozhovory s předsedy všech tří vlád i s dalšími politickými činiteli. Tlumočily při nich to, co lidé dosud volali na manifestacích, podepisovali v bezpočtu rezolucí a psali na svých transparentech. Můžeme vydat autentické záznamy těchto jednání, pokud se veřejnost domnívá, že jsme jednali o ní bez ní a že jsme přistoupili na dosavadní kabinetní formy politiky. Tyto záznamy by jasně ukázaly, že jsme pouze hledali konkrétní způsoby, jak obecnou vůli proměnit ve skutečnost. Občanská fóra a akční výbory Verejnosti proti násiliu se zakládají po celé zemi, jejich podpora roste a mají stále větší vliv. Tento vliv nás zavazuje i při jednání s vládami.

Chceme, aby společenské změny probíhaly v klidu. Víme, že současné vlády jsou prozatímní a že budou mít jen omezený mandát. Naším cílem jsou svobodné volby nejpozději do července 1990. Chceme, aby cesta k nim byla pokojná. Musí to však být cesta vpřed a nikoli přešlapování na místě.

Koordinační centrum Občanského fóra a Koordinačný výbor Verejnosti proti násiliu mohou odpovědně říci, že listopadové hnutí, které inspirovali studenti, je dnes ve svých ideálech a akční schopnosti jednotnější než v předchozích dnech. Tato jednota budiž mostem, po kterém přejdeme ke skutečné pluralitě a demokracii.

Toto provolání přečte zástupce Občanského fóra zítra v 16 hodin na Václavském náměstí, aby je mohli Pražané svou přítomností podpořit.

Zpět na začátek Předchozí záznam Následující záznam

Copyright © 2019 – 2024, Deník revoluce, Všechna práva vyhrazena |