search-web

středa 6. prosinec 1989

06/12/89 OF, K. Urbánek, ÚV KSČ 1
0:00
0:00

První jednání s generálním tajemníkem KSČ Karlem Urbánkem / žádost Karla Urbánka o přerušení záznamu v té části, kde mluví o svém životě / 1:50 shrnutí situace v KSČ (Urbánek)

Delegace ÚV KSČ

 • KAREL URBÁNEK, generální tajemník ÚV KSČ
 • VASIL MOHORITA, člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ
 • JOSEF HORA, tiskový mluvčí ÚV KSČ
 • LADISLAV ŽÁK, pomocník tajemníka ÚV KSČ

Delegace KC OF a KV VPN

 • VÁCLAV HAVEL, spisovatel a dramatik
 • PETR MILLER, přední kovář ČKD
 • PETR PITHART, politolog a historik
 • JÁN BUDAJ, výtvarný a ekologický aktivista
 • MILAN KŇAŽKO, herec
 • VLADIMÍR HANZEL, hudební publicista
 • MICHAEL KOCÁB. rockový hudebník
 • STANISLAV MILOTA, kameraman

Cekem 16:35 min

06/12/89 OF, K. Urbánek, ÚV KSČ 2
0:00
0:00

Pokračování prvního jednání s generálním tajemníkem KSČ Karlem Urbánkem / 0:00 pokračování shrnutí situace v KSČ a návrh televizního kulatého stolu (Urbánek) / 6:50 vyjádření k návrhu kulatého stolu, debata o zrušení StB a Lidových milicí a odstoupení Gustáva Husáka (Havel, Urbánek, Miller, Pithart, Budaj) / 24:05 postoje a situace v KSČ (Urbánek) / 27:20 návrat debaty k požadavkům na odstoupení Gustáva Husáka a rekonstrukci federální vlády (Havel, Urbánek)

Celkem 46:10 min

06/12/89 OF, K. Urbánek, ÚV KSČ 3
0:00
0:00

Závěr prvního jednání s generálním tajemníkem KSČ Karlem Urbánkem.

Celkem 1:50 min

06/12/89 OF, L. Adamec, Úřad předsednictva vlády ČSSR 1
0:00
0:00

Třetí jednání s Ladislavem Adamcem / debata nad dopisem s požadavky OF a VPN a shrnutí dalších kroků (Adamec, Havel, Budaj, Pithart, Čarnogurský)

Předseda vlády ČSSR

 • LADISLAV ADAMEC předseda vlády ČSSR
 • MARIÁN ČALFA, první místopředseda vlády ČSSR
 • OSKAR KREJČÍ poradce předsedy vlády ČSSR
 • MIROSLAV PAVEL ústřední ředitel Československé televize

Delegace KC OF a KV VPN

 • VÁCLAV HAVEL, spisovatel a dramatik
 • PETR PITHART, politolog a historik
 • VLADIMÍR ONDRUŠ, ekonom
 • MIROSLAV KUSÝ, politolog
 • JÁN BUDAJ, výtvarný a ekologický aktivista
 • MILAN KŇAŽKO, herec
 • JÁN ČARNOGURSKÝ, advokát – obhájce
 • JIŘÍ KŘIŽAN, scénárista
 • MICHAEL KOCÁB. rockový hudebník
 • SAŠA VONDRA, geograf, mluvčí Charty 77
 • VLADIMÍR HANZEL, hudební publicista

Celkem 13:20 min

06/12/89 Porada KC OF a VPN, Aurora 1
0:00
0:00

Interní porada krizového štábu Koordinačního centra OF a zástupců VPN / 0:00 návrh odvolání zkompromitovaných osobností a příprava na tiskovou konferenci (Palouš, Havel) / 4:20 informace o jednání s federálním premiérem Adamcem a následná debata (Pithart, Kocáb) / 12:00 informace o jednání s GT KSČ Urbánkem a následná debata o odstoupení Gustáva Husáka a obsazení funkce prezidenta a federálního premiéra (Budaj, Kocáb, Rychetský, Jičínský, Battěk)

Celkem 24:05 min

06/12/89 Porada KC OF a VPN, Aurora 2
0:00
0:00

Pokračování interní porady krizového štábu Koordinačního centra OF a zástupců VPN / 0:00 pokračování debaty po jednání s premiérem Adamcem o rekonstrukci federální vlády, odstoupení Gustáva Husáka a domluva na kandidátovi na funkci prezidenta republiky (Budaj, Jičínský, Kocáb, Hanzel, Kučera) / 10:15 debata o obsazení funkcí federálního premiéra a prezidenta republiky a zvažování postupu kroků (Palouš, Čarnogurský, Miller, Pánek, Urban, Vondra, Battěk, Havel, Jičínský, Budaj, Kocáb, Rychetský, Pithart, Klaus, Kantůrek, Hanzel)

Celkem 47:45 min

06/12/89 Porada KC OF a VPN, Aurora 3
0:00
0:00

Formulování sdělení o jednáních s GT KSČ Urbánkem a s federálním premiérem Adamcem na následné tiskové konferenci (Havel, Hanzel, Čarnogurský, Budaj, Kňažko, Kriseová)

Celkem 47:35 min

06/12/89 Porada KC OF a VPN, Aurora 4
0:00
0:00

Formulování sdělení o jednáních s GT KSČ Urbánkem a s federálním premiérem Adamcem na následné tiskové konferenci (Havel, Hanzel, Kriseová, Budaj, Oslzlý, Palouš)

Celkem 10:15 min

06/12/89 Tisková konference OF a VPN
0:00
0:00

Tisková konference Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu / 0:50 úvod tiskové konference a prohlášení OF a VPN k jednání s GT KSČ Urbánkem a s federálním premiérem Adamcem (Dienstbier, Havel, Kňažko), překlad Michael Žantovský / (Záznam tk pouze do odchodu Václava Havla)

Celkem 13:50 min

06/12/89 Porada KC OF a VPN, Aurora 5
0:00
0:00
Interní porada Koordinačního centra OF a zástupců VPN / 0:00 debata o Alexandru Dubčekovi jako kandidátovi na prezidenta republiky (Havel, Miller, Oslzlý, Budaj, Vondra, Jičínský) Celkem 22:00 min
06/12/89 Porada KC OF a VPN, Aurora 6
0:00
0:00

Interní porada Koordinačního centra OF a zástupců VPN / 0:00 debata o obsazení míst v nové federální vládě (Rychetský, Pithart, Havel, Vondra, Palouš) / 5:40 shrnutí návrhů na obsazení míst v nové federální vládě (Havel, Kňažko, Rychetský, Budaj) / 22:08 organizace dalších jednání (Palouš) / 23:00 sepisování návrhů o obsazení míst v nové federální vládě - hluk místnosti, bez diskuse / 30:45 organizační debata o veřejném televizním kulatém stolu (Havel, Kňažko, Budaj, Miller)

Celkem 46:10 min

06/12/89 Porada KC OF, Aurora 7
0:00
0:00

Interní porada Krizového štábu Koordinačního centra OF / 0:35 debata nad dopisem federálnímu premiérovi Ladislavu Adamcovi (Havel, Vondra, Hanzel, Oslzlý, Křižan, Klaus, Pajerová, Miller a další)

Celkem 35:10 min

06/12/89 Porada KC OF, Aurora 8
0:00
0:00

Pokračování interní porady Krizového štábu Koordinačního centra OF / 0:00 debata nad dopisem federálnímu premiérovi Ladislavu Adamcovi, doporučení Jána Čarnogurského na funkci prvního místopředsedy vlády (Havel, Vondra, Pajerová, Pithart, Klaus, Miller, Hanzel a další) / 13:20 informace o televizním vystoupení federálního premiéra Adamce (Kocáb) a následné pokračování v koncipování dopisu Ladislavu Adamcovi / 24:40 doporučení dalších osob do nové federální vlády (Havel, Hanzel, Pajerová, Křižan, Vondra, Klaus, Pithart)

Celkem 46:15 min

06/12/89 Porada KC OF, Aurora 9
0:00
0:00

Pokračování interní porady Krizového štábu Koordinačního centra OF / 0:00 pokračování v koncipování dopisu Ladislavu Adamcovi (Havel, Hanzel, Klaus, Pithart, Miller) / 4:20 příchod Valtra Komárka a domluva vystoupení u televizního kulatého stolu (Havel, Pithart, Hanzel, Vondra, Komárek, Kocáb) / 20:45 debata s Valtrem Komárkem o novém obsazení federální vlády (Havel, Komárek) / 27:30 dopis federálnímu premiérovi Ladislavu Adamcovi a následná debata (Havel, Hanzel, Komárek, Vondra) / 38:00 informace o možné provokaci (Kocáb) a následná debata (Havel, Pithart, Klaus, Komárek, Hanzel)

Celkem 48:15 min

06/12/89 Porada KC OF, Aurora 10
0:00
0:00

Pokračování interní porady Krizového štábu Koordinačního centra OF / 0:00 pokračování debaty o sestavování nové federální vlády a výzvě k demisi Ladislava Adamce (Kocáb, Havel, Komárek, Křižan, Pajerová, Hanzel, Oslzlý, Pithart, Miller) / 15:30 pokračování v koncipování dopisu Ladislavu Adamcovi, doporučení rezortních ministrů do nové federální vlády (Havel, Miller, Klaus, Hanzel, Pithart, Pajerová) / 38:10 obecná doporučení OF na obsazení federální vlády (Havel)

Celkem 48:20 min

06/12/89 Porada KC OF, Aurora 11
0:00
0:00

Pokračování interní porady akční skupiny Krizového štábu Koordinačního centra OF / 0:00 dokončení dopisu federálnímu premiérovi Ladislavu Adamcovi (Havel, Oslzlý, Kocáb, Pithart, Vondra, Hanzel) / 7:10 žádost federálnímu premiérovi o vpuštění Tomáše Kosty s manželkou do ČSSR (Hanzel, Havel, Kriseová) / 9:05 návrat k dopisu federálnímu premiérovi Ladislavu Adamcovi a následná organizační debata (Pithart, Havel, Hanzel, Miller, Křižan, Oslzlý) / 19:50 stanovisko KC OF a KV VPN k vystoupení předsedy federální vlády v Československé televizi 6. 12. 1989 (Rychetský, Havel, Jičínský, Kocáb, Pithart, Miller, Vondra)

Celkem 46:15 min

Jednání krizového štábu v Auroře pokračovalo do ranních hodin. V půl druhé přijeli i zástupci VPN. Podle jejich sdělení se jim na Slovensku podařilo prosadit prakticky všechny své požadavky, postup KC OF jim připadal liknavý. Před pátou hodinou ranní byly do dopisu federálnímu premiérovi doplněny návrhy na členy vlády za Veřejnost proti násilí, popřípadě ze strany VPN podporované.

Pokračovala debata o osobě budoucího prezidenta republiky. Zástupci VPN se překvapivě příliš neklonili ke kandidatuře Alexandra Dubčeka, měli s ním špatné zkušenosti: „Nechceme prezidenta, ktorý plače.“ Dávali přednost herci Milanu Kňažkovi a politologovi Miroslavu Kusému. Po delší debatě se přiklonili k Václavu Havlovi jako společnému kandidátovi obou hnutí.

Domů jsme se vydali po páté hodině ranní, v devět začalo jednání s delegací ÚV KSČ v Orientálním salonku Obecního domu. Generální tajemník strany Karel Urbánek byl první (a poslední), kdo měl výhrady k nahrávání. Na chvíli jsem musel magnetofon vypnout a Urbánek nám vyprávěl o tom, že pochází z katolické rodiny, v mládí na rodné Moravě ministroval v kostele, ale to nemůže svým soudruhům říci, „protože ti by mne hnali“. Vasil Mohorita sedící vedle Urbánka byl z jeho řeči  i celkového vystupování evidentně nesvůj.

Čtvrté jednání s premiérem Adamcem bylo velice krátké. Na rozdíl od předešlé schůzky vedle něj tentokrát opět seděl Marián Čalfa. Adamec se k našim návrhům, které mu ve formě dopisu předal Michael Kocáb v osm hodin ráno, nijak nevyjádřil, pouze sdělil, že s nimi následujícího dne seznámí představitele Národní fronty.

Premiér se vyjádřil veřejně v sedm hodin večer v televizním i rozhlasovém vysílání. Řekl, že je nucen pracovat pod tlakem, že jsou na něj vznášeny nové a nové požadavky, což byla tvrzení částečně pravdivá, částečně pravdě vzdálená. O reakci na Adamcovo vystoupení jsme jednali opět do pozdních nočních hodin. Výsledkem bylo společné prohlášení OF a VPN s tím, že zveřejníme plné znění ranního dopisu premiérovi s návrhy na personální složení vlády.

Zpět na začátek Předchozí záznam Následující záznam

Copyright © 2019 – 2024, Deník revoluce, Všechna práva vyhrazena |