search-web

úterý 26. prosinec 1989

Druhý den vánoční. V Praze se konal ustavující sjezd Křesťanskodemokratické strany. Schválil programové prohlášení strany a uvedl, že tato strana bude nadále působit v rámci Občanského fóra. Předsedou byl zvolen Václav Benda.

Ministryně spravedlnosti ČSR Dagmar Burešová uvedla, že došlo k jednání se zástupci odsouzených a k řešení jejich oprávněných požadavků v nápravněvýchovných ústavech Rýnovice, Liberec-Minkovice, Mírov, Valtice, Heřmanice, Plzeň-Bory, Nové Sedlo, Říčany, Horní Slavkov, Stráž pod Ralskem, Oráčov, Libkovice, Ostrov nad Ohří, Kuřim u Brna, Vinařice a Mladá Boleslav. V duchu humanizace našeho vězeňství budou posouzeny i oprávněné požadavky odsouzených z ostatních ústavů. Šetření bude ovšem probíhat postupně, a proto ministryně spravedlnosti odsouzené požádala, aby se chovali ukázněně a v souladu s právním řádem. Nelze souhlasit s nezákonnými akcemi proti příslušníkům Sboru nápravné výchovy. Bylo by škoda, kdyby si jednotliví odsouzení neuváženými činy zmařili naděje na dobrodiní amnestie, k níž v souvislosti s volbou československého prezidenta patrně dojde.

Zpráva ČTK z 26. prosince 1989: „Kancelář Federálního shromáždění ČSSR oznamuje, že v souvislosti s volbou prezidenta Československé socialistické republiky dne 29. prosince 1989 ve Vladislavském sále budou prostory Pražského hradu přístupny veřejnosti od 12.15 h. Ve 12.45 h. přednese nově zvolený prezident z balkonu na třetím nádvoří krátký projev. Součástí volby je i akt, kdy po slibu nově zvoleného prezidenta zazní československá státní hymna, doprovázená 20 dělostřeleckými salvami. V této souvislosti sdělujeme, že přesun dělostřelecké techniky z Kunratic na Letenskou pláň v Praze se uskuteční v pátek 29. prosince od 8 h. do 8.30 h. a její návrat do posádky od 12.00 h. do 12.30 h. Součástí státního aktu volby prezidenta bude i přehlídka vojenské jednotky na třetím nádvoří Hradu a slavnostní mše ve Svatovítském chrámu za přítomnosti nově zvoleného prezidenta a účastníků zasedání Federálního shromáždění ČSSR.“

Letadlo Sboru národní bezpečnosti dopravilo do Bukurešti humanitární pomoc Občanského fóra: šest tun zdravotnického materiálu, tunu přikrývek, tři tuny konzerv a jeden a půl tuny sušeného mléka. Do Rumunska odletěli zástupci KC OF a Nezávislého tiskového střediska Jaroslav Kořán, Jan Urban, Michael Žantovský, Jáchym Topol, Jan Brabec, Jaroslav Unger a Šimon Pánek. Zástupci OF předali zásilku a navázali kontakt se zástupci Mezinárodního červeného kříže a československého velvyslanectví v Bukurešti. Letadlo odstartovalo k zpátečnímu letu v 14.22 a v 15.45 přistálo na ruzyňském letišti v Praze. V Bukurešti zůstali čtyři zástupci OF.

Dekretem rady Fronty národní spásy byla rumunská Státní bezpečnost, velení jejích jednotek a všechny podřízené orgány začleněny do struktur rumunského ministerstva obrany. Pod armádní velení se vrátily i jednotky pohraničníků, které byly krátce podřízeny ministerstvu vnitra. Pod tímto ministerstvem zůstaly již jen milice (veřejná bezpečnost), jednotky protipožární ochrany a kriminální služba.

Zpět na začátek Předchozí záznam Následující záznam

Copyright © 2019 – 2024, Deník revoluce, Všechna práva vyhrazena |