search-web

sobota 23. prosinec 1989

Civilní prokuratura převzala 20. prosince 1989 od vojenské složky Generální prokuratury ČSSR podkladový materiál k prozkoumání trestní odpovědnosti bývalého člena předsednictva ÚV KSČ a vedoucího tajemníka městského výboru KSČ v Praze Miroslava Štěpána a dalších civilních osob. Podle informací staršího prokurátora Generální prokuratury JUDr. Pavla Myslivce byl 23. prosince 1989 vzat Miroslav Štěpán do vazby. Zvláštní vyšetřovací skupina Generální prokuratury vyšetřovala jeho konání v souvislosti s událostmi 17. listopadu v Praze a byl obviněn z přípravy trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele a podle paragrafu 67, písmeno a) trestního řádu vzat do vazby (přičemž vazba byla dána důvodnou obavou, že by Miroslav Štěpán mohl vzhledem k hrozícímu vysokému trestu uprchnout nebo se skrývat, a tak se pokusit trestu vyhnout).

V Praze se konal první sněm Občanského fóra za účasti jeho krajských zástupců. Zabýval se otázkami vnitřní struktury a programového zaměření hnutí. Na Havlův návrh schválil sněm velkou většinou jeho definici: Občanské fórum nebude ani politickou stranou, ani koalicí několika stran, ale politickým hnutím, které se stane reprezentantem široké nestranické veřejnosti a garantem společenských změn.

Ministři zahraničních věcí ČSSR a SRN Jiří Dienstbier a Hans-Dietrich Genscher symbolicky přestřihli dráty na československo-německých hranicích, čímž byly zahájeny práce na odstranění hraničních zátarasů.

Večer se konala v bytě bratrů Havlových na Engelsově nábřeží velice komorní předvánoční večeře. Byli na ní Václav Havel s Olgou, Ivan Havel s Dášou a já s Jarmilou. Vařil Vavřinec Korčiš. Co uvařil, si už nepamatuji, ale jistě to bylo vynikající. Václav téměř ztratil hlas a už jenom sípal. Napsal jakousi interní deklaraci či manifest o třiadvaceti bodech. Přečetla jej Ivanova manželka Dáša. Výčet obsahoval pokyny pro nejbližší dny. Dnes si z něj pamatuji pouze osmnáctý bod, který říkal zhruba toto: „Hovoří-li Václav Havel, ostatní mlčí a nedělají hluk, aby si nemusel namáhat těžce zkoušené hlasivky.“ Když se mu po Vánocích hlas zase vrátil a na bouřlivých interních schůzích začal jeden debatér překřikovat druhého, Václav dokolečka a důrazně opakoval: „Bod osmnáct prosím, bod osmnáct!“ Většina přítomných netušila, proč zrovna osmnáct, ale brzy všichni pochopili jeho smysl.

Na bukurešťském letišti Otopeni postříleli vojáci kvůli špatné komunikaci čtyřicet svých kolegů z přijíždějícího konvoje nákladních vozů. Rada Fronty národní spásy převzala vládu v zemi a vydala rozkaz k okamžitému odevzdání všech zbraní.

Zpět na začátek Předchozí záznam Následující záznam

Copyright © 2019 – 2024, Deník revoluce, Všechna práva vyhrazena |