search-web

pátek 8. prosinec 1989

Foto
08/12/89 Porada KC OF, Aurora 1
0:00
0:00

Interní porada Krizového štábu Koordinačního centra OF o postojích OF ve vyhrocené situaci při sestavování nové federální vlády, moderuje Radim Palouš (Kantůrek, Dymáček)

Celkem 6:30 min

08/12/89 Porada KC OF, Aurora 2
0:00
0:00

Pokračování interní porady Krizového štábu Koordinačního centra OF o postojích OF ve vyhrocené situaci při sestavování nové federální vlády, moderuje Radim Palouš / 0:00 diskutování aktuální situace (Urban, Dobrovský, Jičínský, Křižan, Kocáb, Havel) / 12:40 kritika vystupování Obrody v ČST a jinde (Kotrč, Křižan, Palouš, Jičínský) / 20:45 pokračování debaty o současné situaci (Dymáček, Hanzel, Kučera, Křižan, Kocáb, Burian) / 29:45 příprava na jednání se stranami Národní fronty (Havel) / 36:40 požadavek odstoupení Gustáva Husáka (Jičínský) / 43:30 odklad jednání se stranami Národní fronty (Havel)

Celkem 45:55 min

08/12/89 Porada KC OF, Aurora 3
0:00
0:00

Pokračování interní porady Krizového štábu Koordinačního centra OF o sestavení federální vlády a podpoře kandidatury Václava Havla na prezidenta republiky, moderuje Radim Palouš / 0:00 (Dienstbier, Ruml, Klíma, Klaus, Rychetský, Kocáb, Horáček, Havel) / 5:00 debata o podpoře kandidatury Václava Havla na prezidenta republiky a strategii dalších kroků (Palouš, Jičínský, Rychetský, Slánský, Rajniš, Dienstbier a další) / 12:55 hlasování o strategii kampaně na podporu kandidatury Václava Havla na prezidenta republiky (Palouš) a následná debata o strategii (Palouš, Dymáček, Vondra) / 16:45 organizační návrhy pro jednání se stranami Národní fronty (Havel) / 21:00 návrat k debatě o strategii kampaně na podporu kandidatury Václava Havla na prezidenta republiky s organizačními vstupy (Oslzlý, Havel, Kocáb, Palouš, Rychetský, Dobrovský, Urban, Dienstbier, Burian, Benda, Horáček, Vondra a další) / 33:45 debata o okamžitém zahájení kampaně na podporu kandidatury Václava Havla na prezidenta republiky (Dienstbier, Šilhán, Palouš, Rychetský, Vondra, Rajniš, Ruml, Hanzel, Vavroušek, Dymáček, Gabal a další)

Celkem 45:35

08/12/89 Porada KC OF, Aurora 4
0:00
0:00

Pokračování interní porady Krizového štábu Koordinačního centra OF o podpoře kandidatury Václava Havla na prezidenta republiky, moderuje Radim Palouš / 0:00 pokračování debaty o okamžitém zahájení kampaně na podporu kandidatury Václava Havla na prezidenta republiky (Benda, Štern, Dymáček, Rychetský, Pithart, Vavroušek, Šilhán a další) / 11:30 záznam končí odchodem Václava Havla z jednání, které pokračuje / 11:30 telefonát V. Havla o kandidátech OF na ministry do nové federální vlády a následná organizační diskuse o jednání se stranami Národní fronty (Havel, Bok, Hanzel, Kocáb, Křižan) / 22:00 příprava OF a zástupců některých stran Národní fronty před jednáním NF (Havel, Křižan, Sacher ČSL, Škoda ČSS, Mohorita KSČ, Ulčák ÚV SSM), moderuje Radim Palouš

Celkem 45:30

08/12/89 Porada KC OF, Aurora 5
0:00
0:00

Pokračování přípravy OF a zástupců některých stran Národní fronty před jednáním NF (Sacher ČSL, Kocáb, Havel, Jičínský, Vondra, Rychetský, Oslzlý, Pithart) / 14:00 organizační debata o delegaci na další jednání / 21:10 debata o nové federální vládě (Klaus, Havel, Křižan, Vondra, Jičínský, Miller) / 36:30 rekapitulace požadavků na obsazení nové federální vlády před jednáním OF se stranami Národní fronty (Havel, Vondra, Křižan, Klaus, Hanzel)

Celkem 38:55

08/12/89 Jednání OF a stran NF, Palác kultury 1-1
0:00
0:00

První část jednání Občanského fóra se stranami Národní fronty, moderuje Radim Palouš / 1:35 úvod (Kučera ČSL, Havel, Palouš, Pithart) / 10:00 návrh programu jednání (Kučera, Klaus, Rychetský, Trokan, Kocáb) / 13:10 debata o složení nové federální vlády (Pithart, Havel, Mohorita, Kučera, Sacher a další) / 28:00 stanoviska k Mariánu Čalfovi jako předsedovi federální vlády a obsazení funkce prezidenta republiky (Mohorita, Kučera, Trokan, Sacher, Ulčák, Havel, Kucharovic) / 33:30 debata o obsazení nové federální vlády a některých dalších funkcí (Kučera, Pithart, Vondra, Klaus, Havel)

Celkem 45:45

Delegace Národní fronty

 • BOHUSLAV KUČERA, předsedající shromáždění politických stran a organizací Národní fronty ČSSR; Čs. strana socialistická
 • VASIL MOHORITA, ONDREJ ŠALING, LADISLAV ŽÁK, KSČ
 • RICHARD SACHER, BOHUMIL SVOBODA, Československá strana lidová
 • JAN ŠKODA, Československá strana socialistická
 • JURAJ TROKAN, ALEXANDER KYSUCKÝ, Strana slovenskej obrody (Demokratická strana)
 • EMIL KUCHAROVIC, Strana slobody
 • MARTIN ULČÁK, JAN PRÁDLER, ÚV SSM
 • JOSEF KREJČÍ, sekretariát ÚV NF ČSSR

Delegace KC OF

 • VÁCLAV HAVEL, spisovatel a dramatik
 • PETR PITHART, politolog a historik
 • SAŠA VONDRA, geograf, mluvčí Charty 77
 • JIŘÍ KŘIŽAN, scénárista
 • ŠIMON PÁNEK, student
 • RADIM PALOUŠ, katolický filozof
 • PAVEL RYCHETSKÝ, právník
 • VÁCLAV KLAUS, ekonom
 • PETR MILLER, přední kovář ČKD
 • MICHAEL DYMÁČEK, brněnský aktivista
 • MICHAEL KOCÁB, rockový hudebník
 • VLADIMÍR HANZEL, hudební publicista
 • LADISLAV KANTOR, textař
 • STANISLAV MILOTA, kameraman
08/12/89 Jednání OF a stran NF, Palác kultury 1-2
0:00
0:00

Pokračování první části jednání Občanského fóra se stranami Národní fronty, moderuje Radim Palouš / 0:00 pokračování debaty o obsazení nové federální vlády a některých dalších funkcí (Havel, Kučera, Ulčák, Kocáb, Trokan, Kysucký, Křižan, Sacher, Škoda, Dymáček, Mohorita, Pithart) / 18:35 čekání na telefonát s Milanem Kňažkem, zástupcem VPN o průběhu jednání (Havel) a pokračování předchozí debaty (Kučera) / 20:30 návrh odkladu volby Ústavního soudu (Pithart, Rychetský, Kučera, Trokan, Kocáb) / 24:00 návrh výzvy k demisi Gustáva Husáka na funkci prezidenta republiky (Havel, Kučera, Klaus, Miller, Sacher, Trokan, Kysucký a další) / 37:45 tlumočení stanoviska VPN k návrhům jednání (Havel) a pokračování předchozí debaty (Rychetský, Kučera, Šaling, Mohorita, Trokan, Pánek)

Celkem 45:45

08/12/89 Jednání OF a stran NF, Palác kultury 1-3
0:00
0:00

Pokračování první části jednání Občanského fóra se stranami Národní fronty, moderuje Radim Palouš / 0:00 návrh harmonogramu jmenování federální vlády a demise prezidenta republiky (Kučera, Vondra, Ulčák, Havel. Palouš, Pithart, Kučera) / 6:50 debata a formulování o závěrečného komuniké z jednání (Palouš, Rychetský, Ulčák, Kučera, Klaus, Havel, Trokan, Mohorita, Vondra a další)

Celkem 20:20

08/12/89 Porada KC OF, Aurora 6
0:00
0:00

Porada pléna Koordinačního centra Občanského fóra o jednání se stranami Národní fronty, moderuje Radim Palouš / 0:00 komuniké z jednání se stranami Národní fronty (Havel, Palouš) / 5:05 informace o dosavadním průběhu jednání se stranami Národní fronty (Pithart) / 13:20 informace o návrzích na obsazení míst v nové federální vládě (Havel, Pithart, Rychetský)

Celkem 25:20

08/12/89 Porada KC OF, Aurora 7
0:00
0:00

Pokračování porady pléna Koordinačního centra Občanského fóra o jednání se stranami Národní fronty, moderuje Radim Palouš / 0:00 pokračování informace o návrzích na obsazení míst v nové federální vládě (Havel, Vondra, Pithart, Miller, Kantor, Rychetský) / 4:15 informace o přijatém harmonogramu dalších kroků (Havel, Křižan) / 7:30 organizační pokyny k dalšímu jednání (Pithart, Vondra) a následná debata k jednání se stranami NF (Palouš, Vondra, Pithart, Doležal, Hanzel, Křižan) / 13:20 informace o jednání s ministryní spravedlnosti a s předsedou ČNR (Benda, Vondra) / 18:00 telefonát Václava Havla s portugalským prezidentem Jorge Sampaiem / 20:20 hlasování o dalším jednání s předsedou ČNR (Benda, Skalník, Havel) / 26:25 organizační debata a různé útržky rozhovorů / 29:20 rozhovor Václava Havla s Valtrem Komárkem o jeho vstupu do nové federální vlády

Celkem 45:35

08/12/89 Porada KC OF, Aurora 8
0:00
0:00

Pokračování rozhovorů o vstupu Valtra Komárka do nové federální vlády / 0:00 (Havel, Komárek, Klaus, Dlouhý, Pithart, Křižan, Hanzel, Vondra, Kriseová) / 25:05 příjezd zástupců VPN, souhrn variant pro sestavení nové federální vlády (Havel, Čarnogurský, Kusý, Klaus, Vondra, Pithart, Hanzel, Kriseová, Komárek)

Celkem 45:30

08/12/89 Jednání OF a stran NF, Palác kultury 2-1
0:00
0:00

Druhá část jednání Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu se stranami Národní fronty, moderuje Radim Palouš / 4:30 informace o jednání předsednictva SNR a stanovisko k sestavování slovenské i federální vlády (Čarnogurský) / 15:40 informace o jednání s M. Čalfou o sestavení nové federální vlády (Mohorita) a následná debata o kandidátech do federální vlády (Kučera, Trokan, Kucharovic, Pithart, Svoboda, Mohorita, Škoda, Havel, Klaus, Pithart, Čarnogurský, Komárek)

Celkem 45:30

Delegace Národní fronty

 • BOHUSLAV KUČERA, předsedající shromáždění politických stran a organizací Národní fronty ČSSR; Čs. strana socialistická
 • VASIL MOHORITA, ONDREJ ŠALING, LADISLAV ŽÁK, KSČ
 • RICHARD SACHER, BOHUMIL SVOBODA, Československá strana lidová
 • JAN ŠKODA, Československá strana socialistická
 • JURAJ TROKAN, ALEXANDER KYSUCKÝ, Strana slovenskej obrody (Demokratická strana
 • EMIL KUCHAROVIC, Strana slobody
 • MARTIN ULČÁK, JAN PRÁDLER, ÚV SSM
 • JOSEF KREJČÍ, sekretariát ÚV NF ČSSR

Delegace KC OF a KV VPN

 • VÁCLAV HAVEL, spisovatel a dramatik
 • PETR PITHART, politolog a historik
 • JÁN ČARNOGURSKÝ, právník – obhájce
 • MIROSLAV KUSÝ, politolog
 • SAŠA VONDRA, geograf, mluvčí Charty 77
 • JIŘÍ KŘIŽAN, scénárista
 • ŠIMON PÁNEK, student
 • RADIM PALOUŠ, katolický filozof
 • VÁCLAV KLAUS, ekonom
 • VALTR KOMÁREK, ředitel Prognostického ústavu ČSAV
 • VLADIMÍR DLOUHÝ, ekonom
 • MICHAEL DYMÁČEK, brněnský aktivista
 • MICHAEL KOCÁB, rockový hudebník
 • VLADIMÍR HANZEL, hudební publicista
 • EDA KRISEOVÁ, spisovatelka
08/12/89 Jednání OF a stran NF, Palác kultury 2-2
0:00
0:00

Pokračování druhé části jednání Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu se stranami Národní fronty, moderuje Radim Palouš / 0:00 pokračování debaty o složení nové federální vlády (Komárek, Mohorita, Kučera, Havel, Vondra) / 9:30-12:45 sepisování návrhu komuniké z jednání / 12:45 formulování komuniké z jednání (Havel, Kučera, Škoda, Trokan, Mohorita, Pithart) / 31:15 konečná verze komuniké (Havel) a následná debata

Celkem 42:20

08/12/89 Porada KC OF, Aurora 9
0:00
0:00

Porada KC OF, zástupců VPN a ČSL po druhém jednání se stranami Národní fronty, moderuje Radim Palouš / 0:00 úvodní slovo (Havel) / 2:15 informace o průběhu a výsledcích jednání a harmonogramu dalších kroků (Pithart, Havel) / 13:00 komuniké z jednání a další informace o možném složení nové federální vlády (Pithart, Havel, Vondra, Sacher, Čarnogurský, Pánek, Křižan) / 38:15 požadavek prosazení kandidatury Václava Havla na funkci prezidenta republiky (Kocáb, Palouš, Vondra, Pithart, Miller) / 41:30 přerušení diskuse

Celkem 45:15

08/12/89 Porada KC OF, Aurora 10
0:00
0:00

Pokračování porady KC OF zástupců VPN a ČSL po druhém jednání se stranami Národní fronty, moderuje Radim Palouš / 2:15 debata o kandidatuře Václava Havla na funkci prezidenta republiky a důsledcích pro OF (Kocáb, Jičínský, Vondra, Křižan, Dienstbier, Ruml, Svoboda ČSL, Skalník, Komárek, Pospíchal, Pánek, Kvašňák, Hanzel, Sacher, Kořán, Kučera, Pithart) / 37:45 shrnutí debaty o své kandidatuře na funkci prezidenta republiky (Havel) a následná pokračující debata (Jičínský, Dienstbier, Klaus)

Celkem 45:30

08/12/89 Porada KC OF, Aurora 11
0:00
0:00

Pokračování porady KC OF zástupců VPN a ČSL po druhém jednání se stranami Národní fronty, moderuje Radim Palouš / 0:00 pokračování debaty o kandidatuře Václava Havla na funkci prezidenta republiky (Klaus) / 1:20 hlasování o kandidatuře Václava Havla na funkci prezidenta republiky a spuštění kampaně (Palouš) a následná debata (Vondra, Pánek, Pithart, Štern, Kocáb a další) / 12:00 organizační debata o následných jednáních

Celkem 45:30

Začala jednání u „kulatých stolů“. V pražském Paláci kultury, lidově zvaném Pakul nebo Lidojem, žádné kulaté stoly ovšem neměli. Zasedli jsme proto k obrovskému dlouhému stolu. OF bylo zastoupeno mohutně (celkem třinácti lidmi), čímž naznačovalo, že v sobě sdružuje mnoho politických proudů a různé segmenty občanské společnosti, v neposlední řadě stávkující studenty. Ostatní subjekty měly po dvou až třech členech. Kromě představitelů KSČ, SSM, Strany socialistické a Strany lidové se na jednání poprvé objevily dvě malé slovenské strany, které byly rovněž součástí Národní fronty: Strana slobody a Strana slovenskej obrody. Shromáždění samo sebe definovalo jako jednání rozhodujících politických sil. V 17.30 bylo jednání přerušeno a pokračovalo na stejném místě od 20.00. Výsledkem byla dohoda, že další den proběhne jednání všech přítomných subjektů s designovaným premiérem Mariánem Čalfou o složení jeho vlády. Shody bylo dosaženo i v tom, že prezidentem má být nestraník české národnosti, jelikož předsedou federální vlády bude občan slovenské národnosti a člen KSČ. Jednající se také shodli na návrhu konkrétního rozdělení ministerských postů ve vládě. Dvě slovenské strany se marně pokoušely dostat do federální vlády. Z jejich lůna se později vynořili zapřisáhlí odpůrci federace. Jistě na tom měla podíl i jejich marná snaha v Paláci kultury.

Předsednictvo ÚV KSČ s velkým zpožděním odsoudilo intervenci vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 – později než Nejvyšší sovět SSSR i pět států Varšavské smlouvy.

Prezident Gustáv Husák vyhlásil amnestii, která se vztahovala i na některé paragrafy zneužívané justicí proti politickým odpůrcům.

Zpět na začátek Předchozí záznam Následující záznam

Copyright © 2019 – 2024, Deník revoluce, Všechna práva vyhrazena |