search-web

úterý 5. prosinec 1989

FotoFotoFoto
05/12/89 OF, zástupci ČSL, Aurora 1
0:00
0:00

Porada v KC OF se zástupci ČSL / obsazení nové české vlády a orgány OF (Havel) / 6:30 informace o návrhu nové české vlády (Hanzel, Havel)

Celkem 13:10 min

05/12/89 OF, zástupci ČSL, Aurora 2
0:00
0:00

Pokračování porady v KC OF se zástupci ČSL / informace ČSL o jednání o nové české vládě (zástupce ČSL, Havel, Vondra, Pithart, zástupce ČSL) 

Celkem 18:20 min

05/12/89 OF, zástupci ČSL, Aurora 3
0:00
0:00

Pokračování porady v KC OF se zástupci ČSL / obsazení nové české vlády podle zastoupení stran a nestraníků (Havel, zástupce ČSL, Vondra)

Celkem 32:40 min

05/12/89 OF, Miroslav Pavel, Aurora 4
0:00
0:00

Jednání s Miroslavem Pavlem, ředitelem ČST v KC OF o přístupu OF a VPN do Československé televize (Pavel, Havel, Kantůrek)

Celkem 25:00 min

05/12/89 Porada KC OF, Aurora 5
0:00
0:00

Porada v KC OF o obsazení ministerstev české vlády (Havel, Pithart, Vondra, Kocáb)

Celkem 11:15 min

05/12/89 Porada KC OF, Aurora 6
0:00
0:00
Pokračování porady v KC OF před jednáním s premiérem Adamcem / 00:00 obsazení ministerstev české vlády (Havel, Dlouhý, Vondra) / 03:10       obsazení ministerstev federální vlády (Havel, Dlouhý, Dienstbier, Jičínský, Pithart) Celkem 29:10 min
05/12/89 OF, L. Adamec, Úřad předsednictva vlády ČSSR 1
0:00
0:00

Třetí jednání delegace OF vedené Václavem Havlem s předsedou federální vlády ČSSR Ladislavem Adamcem / 1:20 návrhy OF na místopředsedy federální vlády (Havel, Adamec, Pithart) / 11:15 odmítnutí L. Adamce na předsednictví nově sestavené vlády (Adamec, Havel, Pithart) Předseda vlády ČSSR LADISLAV ADAMEC předseda vlády ČSSR OSKAR KREJČÍ poradce předsedy vlády ČSSR MIROSLAV PAVEL ústřední ředitel Československé televize Delegace KC OF VÁCLAV HAVEL, spisovatel a dramatik PETR PITHART, politolog a historik JIŘÍ KŘIŽAN, scénárista MICHAEL KOCÁB. rockový hudebník SAŠA VONDRA, geograf, mluvčí Charty 77 VLADIMÍR HANZEL, hudební publicista

Cekem 20:35 min

05/12/89 OF, L. Adamec, Úřad předsednictva vlády ČSSR 2
0:00
0:00

Pokračování třetího jednání delegace OF vedené Václavem Havlem s předsedou federální vlády ČSSR Ladislavem Adamcem / 00:00 shrnutí dalšího postupu a formulace sdělení veřejnosti (Havel, Pithart, Kocáb) / 6:50 debata o různých představách v obsazení federální vlády (Adamec, Havel, Pithart, Kocáb, Hanzel) / 13:40 návrh Miroslava Pavla, aby Ladislav Adamec byl prezidentem republiky / 14:10 návrhy na obsazení funkce premiéra pro případ Ladislava Adamce jako prezidenta republiky (Havel, Adamec, Pithart) / 21:15 návrhy komuniké z jednání (Pavel, Havel, Adamec, Pithart)

Celkem 25:00 min

05/12/89 OF, L. Adamec, Úřad předsednictva vlády ČSSR 3
0:00
0:00

Pokračování třetího jednání delegace OF vedené Václavem Havlem s předsedou federální vlády ČSSR Ladislavem Adamcem / 1:20 návrh Mariána Čalfy na funkci federálního premiéra a domluva dalšího postupu, jednání a komuniké (Adamec, Havel, Pithart)

Celkem 8:20 min

05/12/89 Porada KC OF, Aurora 7
0:00
0:00

Interní porada v KC OF, moderuje Radim Palouš / 1:45 shrnutí vyjednávání o obsazení federální a české vlády (Havel) a následná debata o postupu a obsazení (Havel, Rychetský, Škoda, Pajerová, Gabal, Vavroušek, Urban, Kantůrek, Moldán, Pithart, Sacher) / 21:55 shrnutí podpory OF osobnostem v rekonstruované české vládě (Havel) a pokračování debaty (Škoda, Jičínský, Dienstbier, Burešová) / 28:45 příprava komuniké na večerní tiskovou konferenci OF a následná diskuse (Havel, Dienstbier, Pithart, Benda, Gabal, M. Palouš, Pajerová a další)

Celkem 47:50 min

05/12/89 Porada KC OF, Aurora 8
0:00
0:00

Pokračování interní porady v KC OF, moderuje Radim Palouš / 1:15 shrnutí jednání s Ladislavem Adamcem a debata o dalším postupu (Havel, Jičínský, Benda, zástupce ČSL, Lis, Kriseová) / 16:05 shrnutí dosavadních návrhů na obsazení funkce prezidenta republiky a následná debata (Havel, Urban, Vondra) / pokračování debaty při jídle / 23:15 shrnutí situace a následná debata (Havel, Masák, Pithart, Vavroušek, Klaus, Oslzlý, Vondra, Lis, Jičínský, Gabal)

Celkem 47:45 min

05/12/89 Porada KC OF, Aurora 9
0:00
0:00

Pokračování interní porady rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra OF, moderuje Radim Palouš / 3:25 shrnutí situace (Havel) / 14:00 informace o jednání s Ladislavem Adamcem, jeho rozhodnutí podat demisi a separátním návrhu Miroslava Pavla (Pithart, Havel, Vondra, Hanzel, Hájek) / 39:05 návrhy na obsazení ministerstva vnitra ČSR (Havel, Rychetský) / 42:35 pauza, během níž Společnost za veselejší současnost obšťastní jednání Mikulášem

Celkem 46:30 min

05/12/89 Porada KC OF, Aurora 10
0:00
0:00

Pokračování interní porady rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra OF, moderuje Radim Palouš / 1:40 shrnutí otázek kolem obsazení federální i české vlády a následná diskuse (Havel, Palouš, Malý, Benda, Jičínský) / 15:55 informace o ekonomickém obsazení vlád (Havel) / 20:40 zpochybnění kandidatury Alexandra Dubčeka na prezidenta republiky (Škoda ČSS, Sacher ČSL) a následná debata o obsazení funkcí ve federální a české vládě (Vavroušek, Pithart, Miller, Rychetský, Havel) / 36:10 obsazení funkce prezidenta republiky v návaznosti na obsazení funkce federálního premiéra (Kantůrek, Kocáb) 40:30 pokračování debaty o obsazení funkcí ve vládách a překlenovací vládě do svobodných voleb (Kučera, Battěk, Vondra, Pithart)

Celkem 47:30 min

05/12/89 Porada KC OF, Aurora 11
0:00
0:00

Pokračování interní porady rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra OF, moderuje Radim Palouš / 1:00 shrnutí alternativ o obsazení funkce prezidenta a funkcí ve federální vládě (Havel) a následná diskuse o dalším jednáním s Ladislavem Adamcem (Havel, Klaus, Vondra, Kocáb, Miller, Hájek, Hanzel, Jičínský, Kocáb, Vavroušek) / 24:10 shrnutí diskuse (Havel) a pokračování diskuse (Benda, Hájek, Klaus, Vondra, Jičínský, Vavroušek, Havel, Kriseová, Kocáb, Pithart, Miller)

Celkem 47:20 min

05/12/89 Porada KC OF, Aurora 12
0:00
0:00

Pokračování interní porady rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra OF, moderuje Radim Palouš / 0:00 shrnutí alternativ o obsazení funkce prezidenta a předsedy federální vlády (Havel) a následná diskuse o dalším jednáním s Ladislavem Adamcem (Škoda, Dienstbier, Benda, Křižan, Oslzlý) / 10:45 formulování dopisu Ladislavu Adamcovi s návrhy na změny ve federální vládě (Havel, Pithart, Klaus, Škoda ČSS, zástupce ČSL, Benda, Oslzlý, Kriseová)

Celkem 47:15 min

05/12/89 Porada KC OF, Aurora 13
0:00
0:00

Pokračování interní porady rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra OF, moderuje Radim Palouš / 0:00 pokračování formulování dopisu Ladislavu Adamcovi s návrhy na změny ve federální vládě a následná debata (Havel, Vondra, Jičínský a další) / 11:30 příprava na schůzku s Karlem Urbánkem (Havel, Horáček) / přestávka a čekání na příjezd delegace VPN / 19:00 pokračování debaty o dalších jednáních (Havel) schůzka s Karlem Urbánkem (Hájek, Havel) / 32:00 debata o odstoupení Gustáva Husáka (Benda, Vondra, Havel) / 36:15 možná kandidatura Alexandra Dubčeka (Dienstbier, Vondra, Hanzel)

Celkem 45:55 min

05/12/89 Porada KC OF, Aurora 14
0:00
0:00

Pokračování interní porady rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra OF, moderuje Radim Palouš / 0:00 pokračování debaty o podpoře kandidatury Alexandra Dubčeka na prezidenta republiky (Havel, Hanzel, Benda, Lis, Kučera ČSL, Kocáb, Jičínský, Dienstbier) / 13:50 návrh Václava Havla na funkci prezidenta republiky (Kocáb) a následná debata (Dienstbier, Havel, Kocáb, Jičínský, Škoda ČSS, Miller, Oslzlý, Havel)

Celkem 45:15 min

05/12/89 Porada KC OF a VPN, Aurora 15
0:00
0:00

Pokračování interní porady rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra OF a zástupců VPN / 0:00 debata o chystaných schůzkách s Karlem Urbánkem a Ladislavem Adamcem (Havel, Palouš, Miller, Kocáb, Hanzel) / 14:50 příjezd zástupců VPN a vzájemné informování o situaci (Budaj, Havel, Vondra, Křížan)

Celkem 46:00 min

05/12/89 Porada KC OF a VPN, Aurora 16
0:00
0:00

Pokračování interní porady rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra OF a zástupců VPN / pokračování ve vzájemném informování, dopis Ladislavu Adamcovi (Havel, Jičínský, Budaj, Palouš, Hanzel, Čarnogurský, Kocáb, Kňažko)

Celkem 46:00 min

05/12/89 Porada KC OF a VPN, Aurora 17
0:00
0:00

Pokračování interní porady rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra OF a zástupců VPN / 0:00 pokračování v debatě o obsazování vládních funkcí (Havel, Miller) / 10:00 organizační příprava na jednání s Karlem Urbánkem a Ladislavem Adamcem (Havel, Bok, Miller, Vondra, Budaj, Kňažko, Čarnogurský, Palouš) / 22:25 pokračování debaty o obsazení míst ve federální vládě (Havel, Čarnogurský, Budaj, Vondra, Kňažko)

Celkem 46:00 min

05/12/89 Porada KC OF a VPN, Aurora 18
0:00
0:00

Pokračování interní porady rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra OF a zástupců VPN / 0:00 pokračování debaty o obsazení míst ve federální vládě (Havel, Hanzel, Čarnogurský, Budaj, Vondra, Kňažko) / 5:20 organizační příprava na jednání s Ladislavem Adamcem (Havel, Hanzel, Vondra, Kňažko)

Celkem 28:50 min

Poučen fiaskem Ladislava Adamce předložil staronový předseda české vlády František Pitra návrh složení nové vlády. Usednout v ní mělo osm členů komunistické strany, po dvou ministrech ze stran socialistické a lidové a pět nestraníků. Tedy komunisté a nekomunisté měli být zastoupeni v poměru 8 : 9. Český parlament (Česká národní rada) jeho návrh schválil a nová vláda byla oficiálně jmenována. Osmi ministrům vyjádřilo OF svou podporu, zbylých devět vzalo na vědomí.

V Koordinačním centru OF jsme se připravovali na třetí jednání s Ladislavem Adamcem. Po zkušenosti s premiérem Pitrou si Václav Havel pro jistotu napsal několik adeptů na členy vlády, ač jsme dosud stále opakovali, že nebudeme nikoho nominovat, pouze podporovat, nepodporovat či brát na vědomí. Ale situace se vyvíjela, bylo třeba reagovat rychle, neztrácet nasazené tempo. Přišli jsme do budovy Úřadu vlády přesně v dohodnutých 15 hodin. Složení delegací se dále zredukovalo: nás bylo šest, Adamce doprovázeli pouze jeho poradce Oskar Krejčí a Miroslav Pavel, který tehdy seděl na dvou židlích - stále byl premiérovým poradcem a mluvčím federální vlády, ale současně byl toutéž vládou jmenován do funkce ústředního ředitele Československé televize. Havlově důvěře se rozhodně netěšil a striktně vzato tam neměl co dělat, ale pro Adamce byl evidentně nepostradatelný. Zato tentokrát překvapivě chyběl Čalfa, který doposud vždy seděl po Adamcově levici.

Vzrušený průběh jednání byl plný nečekaných zvratů, jak dokládá nahrávka, a byli jsme jím zaskočeni. Po návratu do Aurory, tehdejšího provizorního sídla ústředí OF, jsme svolali Akční skupinu, podali zprávu o průběhu schůzky a začali ji analyzovat.

Doprostřed našeho jednání nečekaně vtrhla skupinka oblečená do pionýrských krojů. Byl to „veselý Mikuláš“ Společnosti za veselejší současnost. Předali všem rudé karafiáty a malá zrcátka s tím, že je načase se do nich podívat, protože už začínáme vypadat hrozně. Proto bychom si měli odpočinout a načerpat nové síly. Na odpočinek ovšem nebylo ani pomyšlení. Naopak problémů přibývalo. Situace byla natolik výbušná a proměnlivá, že jsem se rozhodl nahrávat ne jenom jednání delegace OF s oficiálními orgány, ale vše. Měl jsem však velký problém, neboť nebyly kazety. Nedostatek toho či onoho zboží byl pro období socialismu typický. Nyní navíc lidé houfně nahrávali tehdejší přelomové dění vysílané rozhlasem nebo si natáčeli průběh manifestací přímo na místě, takže magnetofonové kazety zcela vykoupili. Mí kolegové a pomocníci sháněli kazety marně. S těžkým srdcem jsem sáhl do svého rozsáhlého archivu hudebních nahrávek a začal přemazávat jednu kazetu po druhé. Tím jsem přišel o řadu zcela unikátních snímků především z živých koncertů, zato jsem získal autentické svědectví, jak a co se tehdy dělo.

V úterý 5. prosince jsem nahrál celkem osm kazet, každou v délce půldruhé hodiny, celkem dvanáct hodin čistého času. Ke každé nahrávce zde uvádíme pouze několik podstatných bodů, zbytek by měl být zřejmý z nahrávek samotných.

Na jednání krizového štábu OF (krizový štáb bylo nejužší grémiem KC OF, méně početným než Akční skupina) Michael Kocáb krátce před půlnocí navrhl, aby OF nominovalo na funkci prezidenta republiky Václava Havla. Havlovo stanovisko bylo zpočátku dosti odmítavé. Jak dokládají nahrávky, postupně se s touto myšlenkou smiřoval – ač nerad.

Zpět na začátek Předchozí záznam Následující záznam

Copyright © 2019 – 2024, Deník revoluce, Všechna práva vyhrazena |