search-web

sobota 14. říjen 1989

FotoFotoFotoFoto

Napsal jsem text Petice novinářů, která protestovala proti zatčení redaktorů Lidových novin a žádala dodržování svobody slova, k němuž se Československo zavázalo:

Petice novinářů
Zatímco oficiální tisk se těžce a bolestně vymaňuje z letitých stereotypů a pouze z části se začíná zbavovat starých tabu, devatenáct čísel dvou ročníků nezávislých Lidových nevin (LN) a jejich názorová pestrost a nepředpojatost je pro nás příkladem realizace obecně proklamované otevřenosti a veřejné informovanosti. LN považujeme za živý projev a nedílnou součást svobody tisku a výměny informací, za skutečné naplnění práva “získávat, vlastnit, reprodukovat a rozšiřovat jakékoli informační materiály," deklarovanéhe v Závěrečném dokumentu Vídeňské následné schůzky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
Existenci LN pokládáme za účelnou a prospěšnou a k ozdravění naší společnosti za nezbytnou. Žádáme proto, aby bylo trestní stíhání proti šéfredaktorovi a redaktorovi LN Jiřímu Rumlovi a Rudolfu Zemanovi ihned zastaveno, aby byli oba naši kolegové novináři propuštěni z vazby a aby bylo vydávání LN nejbližší době plně legalizováno.
Praha, říjen 1989

Zpět na začátek Předchozí záznam Následující záznam

Copyright © 2019 – 2024, Deník revoluce, Všechna práva vyhrazena |